Algemene voorwaarden 


Inschrijvingsvoorwaarden

 • Je kan enkel online inschrijven en betalen via de website van Health &Healing School.
 • Door het online formulier te verzenden, je in te schrijven en te betalen, verklaar je je akkoord met en aanvaard je de algemene voorwaarden van Health &Healing School. zoals die hier beschreven staan.
 • Na inschrijving en betaling ontvang je via mail een factuur. Check zeker altijd ook even je spam-box.
 • Je ontvangt in de week voor het Retreat of de bijeenkomst nog een mail met de laatste praktische informatie.

Annuleringspolicy

 • Bij inschrijving reserveer je een plaats die iemand anders niet kan innemen. Bovendien reserveren wij een locatie, en voorzien we catering en lesmateriaal op basis van het aantal inschrijvingen. Een inschrijving is dan ook een formeel engagement.
 • Je kan je inschrijving per e-mail kosteloos annuleren via support@health-school.nl tot en met 14 dagen na datum van inschrijving die op je factuur vermeld staat. Na die 14 dagen is annulering niet meer mogelijk, terugbetaling dus ook niet.
 • Deelnemers kunnen zich in geval van overmacht wel laten vervangen. In dat geval volstaat het de gegevens van de vervanger door te geven via support@health-school.nl. Deelnemer en vervanger regelen in dat geval de financiële kant, zonder enige tussenkomst van Health & Healing School.
 • Een inschrijving is naams- en persoonsgebonden.


Algemene bepalingen

 • Health & Healing School behoudt zich het recht voor om een opleiding of reatreat te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Voetvorm behoudt zich het recht voor om een opleiding op te schuiven in de tijd in geval van overmacht door specifieke coronamaatregelen of bij een spreker.
 • Health & Healing School behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het programma en de plaats van een opleiding.
 • Lesmateriaal is eigendom van de cursist, het auteursrecht is eigendom van Health & Healing School en zijn lesgevers, tenzij expliciet en schriftelijk voorafgaandelijk werd meegedeeld . Het kopiëren van lesmateriaal is onder geen beding toegestaan.
 • Health & Healing School is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de opleidingen of op het traject ernaartoe.
 • Health & Healing School gebruikt gegevens van deelnemers om hen op de hoogte te houden van het aanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.
 • Health & Healing School houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van deelnemers in het kader van de scholing worden als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van Health & Healing School én door de lesgevers.